Не сте логнат.

#3 Отговор: Футбол » Football, 24.03.2024, 12.45 h » 23/03/2024 15:30:09

Аз не съм 100%сигурен. Ще потвърдя довечера.

#13 Отговор: Футбол » Football, 3.12.2023, 10.30 h » 02/12/2023 20:35:53

Аз пък се записвам. 4х4 надявам?

#22 Отговор: Футбол » 11.06, 10:30 » 10/06/2023 13:14:43

5.    Павлин

#24 Отговор: Футбол » Football, неделя, 28.05., 10.30 » 27/05/2023 14:02:59

7. Павлин, но може и да не мога да дойда.

Board footer

Powered by FluxBB