Не сте логнат.

#1 Отговор: Футбол » Football 20.09.2020 - 10.30 h » 19/09/2020 18:10:07

Митко, ще играеш...  правилото е още в преходен период:))

#4 Футбол » Football 20.09.2020 - 10.30 h » 19/09/2020 09:17:57

orlin
Отговори: 15

Guys, after last time when the pitch was overcrowded, we decided to introduce some rules.
So, 20 players should be the maximum. Anyone subscribed after that number, is welcome to watch - and wait for someone of the players to get tired:))


Момчета, време е да въведем някакъв ред и да ограничим бройката на играчите до 20.
Всички, записани след това число, са добре дошли да гледат или да изчакат някой да се умори...

#6 Футбол » Football, 13.9.2020, 10.30 » 12/09/2020 08:48:28

orlin
Отговори: 15

1. Orlin
2. Fabio

#12 Футбол » Football, 26.07.2020, 10:30 h » 25/07/2020 07:29:49

orlin
Отговори: 11

Отварям тема.
Here you go...

#16 Футбол » Football, 12.07.2020, 10.30 h » 11/07/2020 11:16:46

orlin
Отговори: 12

1. Orlin
2. Stanio
3. Ivan
4. Rosen
5. Feri

#21 Футбол » Football, 28 June 2020, 10.30 h » 27/06/2020 09:01:27

orlin
Отговори: 15

1. Orlin
2. Stanimir

#22 Отговор: Футбол » Пикник, 11 юли, 11 ч., езерото при Echternach » 26/06/2020 11:04:44

1. Орлин
2. Валентин Неделчев (+ 1 дете)

#23 Футбол » Пикник, 11 юли, 11 ч., езерото при Echternach » 26/06/2020 11:03:43

orlin
Отговори: 3

Здравейте, футболисти!

Българската общност, събрала се около футболната топка в Херцогството, организира семеен пикник в събота, 11 юли, от 11 ч. нататък.

Мястото е барбекю-тата до езерото Еchternach. GPS coordinates - по-късно

Материалът за печене ще бъде осигурен съобразно заявените участници. Ще се разплащаме на място.

Пиячката си носете сами, според вкусовете.

Записвания - ТУК, най-късно до 6 юли, понеделник.

#25 Отговор: Футбол » Football, 21 June, 10.30 h » 20/06/2020 14:34:23

1. Orlin
2. Fabio
3. Огнян
4. Paul

Board footer

Powered by FluxBB