Не сте логнат.

#5 Отговор: Футбол » Футбол / 26.06.2022 » 25/06/2022 18:12:05

8. Pavlin
9. Miloslav

#7 Футбол » Football, 19.06.2022, 10.00 h !!!! » 18/06/2022 09:04:23

orlin
Отговори: 17

Утре да се опитаме малко по-рано да почнем, от 10.00 ч.
И нека бъдем точни...

1. Орлин

#12 Отговор: Футбол » Футбол, 22 май 9.30 ч.!!!! » 21/05/2022 20:17:31

Мачът се отлага поради липса на желаещи.

#14 Футбол » Футбол, 22 май 9.30 ч.!!!! » 21/05/2022 09:12:09

orlin
Отговори: 8

Господа, поради горещото време ще опитаме да се събираме в 9.30 ч.

Gentlemen, let's start gathering at 9.30 due to the hot weather....

1. Orlin

#17 Отговор: Футбол » Футбол / 01.05.2022/10.30 ч. » 30/04/2022 15:36:30

17.
(Фабио отпада)

#18 Футбол » Футбол / 01.05.2022/10.30 ч. » 30/04/2022 09:15:53

orlin
Отговори: 15

нова тема - предната е затворена, незнайно как и от кого...
1. Иван
2. Милослав
3. Орлин
4. Милан
5. Теньо
6. Кирил
7. Емилиан
8. Михай
9. Фабио

#19 Отговор: Футбол » Футбол / 24.04.2022 » 23/04/2022 18:13:59

минус един.
Търси се 12-ти играч...
Или още 3-ма/5-ма, и т.н.

#24 Отговор: Футбол » Футбол / 03.04.2022 » 03/04/2022 08:54:54

Оставаме 11.
Търси се 1 играч..

Board footer

Powered by FluxBB