Не сте логнат.

#1 26/12/2016 08:26:54

Тони
администратор
Регистриран: 19/02/2007
Мнения: 886

Merry Christmas and Happy New Year 2017! Весела Коледа и ЧНГ 2017!

Merry Christmas!
Happy New Year!
Wishing you long life, good health, happiness and prosperity!
See you soon!
Anton Christov
Chairman

Весела Коледа!
Честита Нова Година!
Да сте живи, здрави и много щастливи!
До нови срещи!
С уважение,
Антон Христов
Председател


Association bulgare au Luxembourg A.s.b.l. (BGLUX)
R.C.S. Luxembourg № F9443
E-mail: info@bglux.org
Website: www.bglux.org


P.S.: Let's support this below petition! Нека да подкрепим тази петиция!

Pirin mountain - The forest with the Balkan's oldest tree under threat. Make your mark!

Any support counts. We try to score Pirin mountain international campaign by WWF for the protection of World Heritage. It's hard, Bulgaria is not well known, Pirin too. But our campaign is running and we have an ambitious goal to collect at least 75,000 signatures. That's a lot for Bulgaria and if it happens, institutions and media will look with another eye on the situation. So if everyone who supports the preservation of Pirin, disseminate and asks the people around him to distribute and sign the petition, it would be of great help and value. Let's say each person is able to convince at least two, five, several people around him to sign. Or if you know groups of people - co-workers, at Facebook, elsewhere that would pay attention and support the petition, it would be a great help as well.

This is the website: https://makeyourmark.panda.org/pirin (short link: wwf.bg/savepirin).


Пирин - домът на Байкушевата мура, е застрашен от сеч и строежи

Всякаква подкрепа е ценна. Ние се опитахме да вкараме Пирин в международна кампания на WWF за опазване на световното природно наследство. Трудно е, България не е позната, Пирин също. Но върви и имаме амбициозна цел да съберем поне 75 000 подписа. Това е много за България и, ако стане, институции и медии ще погледнат с друго око на казуса. Тъй че ако може всеки, който подкрепя опазването на Пирин, да разпространи и помоли и хората около него да разпространяват и подписват петицията, би било много ценно. Да кажем всеки да убеди поне двама, петима, няколко души около него да се подпишат. Или, ако имате обединения от хора - работни, във Фейсбук, другаде, които биха обърнали внимание и подкрепили петицията, това би било голяма помощ. 

Това е българската страница: https://makeyourmark.panda.org/bg/pirin (кратък линк: wwf.bg/pirin).

31073573683_2f101140c5_q.jpgsans-titre by Bugi Tony, on Flickr

31073574233_08652ba057_z.jpgsans-titre1 by Bugi Tony, on Flickr

Изключен

Board footer

Powered by FluxBB